เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และครบรอบ 100 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี โครงการถอดบทเรียนจากตรุกีสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียน สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี สมาคมศิษย์เก่าไทย-ตุรกี Patani Forum และ Patani Artspace

ร่วมจัดงานฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และครบรอบ 100 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยมีการเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศตุรกี การเสวนาหนังสือ “ทูร์เคีย: ผู้คน มนต์เมือง และเรื่องเล่า” “The Ottoman Empire: มหาจักรวรรดิผู้พิชิต” และ “ประวัติศาสตร์ตุรกี” การจัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี การประกวดวาดภาพหัวข้อ “Soft Power ของตุรกี” การประชุมเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแสดงขับร้องอานาชีด และการแสดงสาธิตการยิงธนู

Scroll to Top