เสวนาวิชาการเรื่อง “จากกาซ่าถึงเจนิน: ปาเลสไตน์ภายใต้ลัทธิอาณานิคมรุกตั้งถิ่นฐาน”

เสวนาวิชาการเรื่อง “จากกาซ่าถึงเจนิน: ปาเลสไตน์ภายใต้ลัทธิอาณานิคมรุกตั้งถิ่นฐาน” 📅 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ⏰ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. 📍ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Scroll to Top