บรรยากาศงานมาแกแต เพื่อเพื่อนมูโนะ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพี่น้องในรั่วมหาวิทยาลัย มาอุดหนุนร้านค้าเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชาวบบ้านมูโนะ จากเหตุการณ?พลุระเบิดจ.นราธิวาส สรุปเหตุการณ์ โกดังเก็บพลุระเบิดบริเวณตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก ที่ผ่าน ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ 682 ครัวเรือน รวม 2,513 คน

โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้จัดโครงการ “มาแกแตเพื่อเพื่อนมูโนะ” โดยกำไรที่ได้มาทั้งหมด 31,500.66 บาท จะถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิคนช่วยตน เพื่อช่วยเหลือการสร้างบ้านให้กับชสวมูโนะ

Scroll to Top