ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
??รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Service Innovation
กับการนำเสนอผลงานนวัตกรรม
“ระบบงานสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ “
โดย?‍♂️นายอนุชลัน แวหะยี (นักประชาสัมพันธ์)
?‍♀️ นางสาวมาลินี มะโซ (นักวิชาการศึกษา)
จัดโดย งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

1 thought on “ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2023”

Comments are closed.

Scroll to Top