ภาพบรรยากาศโครงการ Intensive English Camp การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ทักษะการแปลและการล่าม

📸 ภาพบรรยากาศโครงการ Intensive English Camp การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ทักษะการแปลและการล่าม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์

Scroll to Top