ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศขอแสดงความยินดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 2

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นายอนุชลัน แวหะยี (นักประชาสัมพันธ์) 
นางสาวมาลินี มะโซ (นักวิชาการศึกษา)
🏅🥇กับรางวัลชนะเลิศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 2  
ณ วิทยาเขตปัตตานี ขับเคลื่อนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรไปสู่การปฏิบัติงานในรูปแบบ Digital Form
กับผลงานนวัตกรรม
ระบบงานสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
จัดโดย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี 

ดูน้อยลง

Scroll to Top