คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อน MOU ตามแนวทางสหกิจศึกษา : รวมพลังภาคีหุ้นส่วนทางสังคม

ด้วยวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ท่าน ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ร่วมขับเคลื่อน MOU ตามแนวทางสหกิจศึกษา : รวมพลังภาคีหุ้นส่วนทางสังคม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในงานดังกล่าวนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อความร่วมมือกันในอนาคต

Scroll to Top