คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปี 4 พร้อมกับการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ได้ไปสหกิจศึกษาในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ

ภาพบรรยากาศเมื่อวันนี้ที่ 17 มี.ค. 2566 คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปี 4 พร้อมกับการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ได้ไปสหกิจศึกษาในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณอาคารชั้น 2 ตึกคณะรัฐศาสตร์

Scroll to Top