ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรดีเด่นทุกท่านของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

คณะรัฐศาสตร์

📣 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับ

🏅บุคลากรดีเด่นทุกท่านของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ดังรายนามต่อไปนี้

>> 🔸อาจารย์อสมา มังกรชัย

🎊 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> 🔸 ดร.เพลินใจ โภชนกิจ

🎊 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ด้านบริการดีเด่น

>> 🔸 นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี

🎊 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ด้านนวัตกรรมดีเด่น

>> 🔸 นายนุรรุสดี แวกะจิ

🎊 ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ด้านวิชาชีพดีเด่น

🏅ผลงานทีมดีเด่น

>> POL.SCI.HACKTHON ทางด้านนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ 🎊 ประเภทผลงานทีมดีเด่น ของคณะรัฐศษสตร์ ประจำปี 2566

Scroll to Top