ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยสตาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2565

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี 
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2565 
ประเภทเข็มทอง

Scroll to Top