คณะรัฐศาสตร์เป็นภาคีร่วมจัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” และบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา”

คณะรัฐศาสตร์เป็นภาคีร่วมจัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” และบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา 

กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย 
1.พิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีนายภาคภูมิ หะยีบิลัง เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ เป็นพิธีกรในงาน

2.พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ มูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยนายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ และมีพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอำเภอใน 4 จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน

3.การเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และการเชื่อมโยง “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์เป็นวิทยากรเสวนาร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาคีที่สำคัญ ได้แก่ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต เลขาธิการมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนายกสมาคมสถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.การเสวนาหัวข้อ “บทบาทสมาคมและการขับเคลื่อน “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนา

5.การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้บริหารงานบริการวิชาการและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์เป็นวิทยากรกระบวนการให้กับสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้

Scroll to Top