ทุนพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ด้วยสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา “โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 ทุนละ 1,500,000 บาท จำนวน 4 ทุน 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ https://ppa.wu.ac.th/?p=30736

Scroll to Top