คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอนร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะรัฐศาสตร์

เย็นวันนี้ (27 มีนาคม 2567) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ณ บริเวณลานหน้าคณะรัฐศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โยธี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย บุคลการคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกันละศีลอดในครั้งนี้

Scroll to Top