ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

🌙คืนวันที่ 27 มีนาตม 25567 กับคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
📷ภาพบรรยากาศยามเย็มริมแม่น้ำกับงานเลี้ยงปัจฉิมนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะรัฐศาสตร์ที่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับ ณ โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี

Scroll to Top