ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการร …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566 Read More »

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา)ภายใต้หัวข้อ ”คนรุ่นใหม่กับการเมืองมิติใหม่ :  ความหวังและความท้าทาย” ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษ …

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา)ภายใต้หัวข้อ ”คนรุ่นใหม่กับการเมืองมิติใหม่ :  ความหวังและความท้าทาย” ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี Read More »

Scroll to Top