รวมข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัทธมน ราชสน เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ”

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนัทธมน ราชเสน เนื …

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัทธมน ราชสน เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุธิกา วาระหัส เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ”

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุธิกา วาระหัส เน …

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุธิกา วาระหัส เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ” Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผล …

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผล …

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

เปิดศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสห …

เปิดศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

คณะรัฐศาสตร์ได้จัดอบรมน้องๆจากโครงการ“นักศึกษากับการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และจัดการชุมชนท้องถิ่น” Engaging Students in Participatory Learning and Collaborative Governance Studies

เมื่อวันที่ 25-26 ที่ผ่านคณะรัฐศาสตร์ได้จัดอบรมน้องๆจาก …

คณะรัฐศาสตร์ได้จัดอบรมน้องๆจากโครงการ“นักศึกษากับการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และจัดการชุมชนท้องถิ่น” Engaging Students in Participatory Learning and Collaborative Governance Studies Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ อาจารย์อัสมา มังกรชัย ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัสมา มังกรชัย หล …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ อาจารย์อัสมา มังกรชัย ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ หลั …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยกับ รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ Read More »

คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปี 4 พร้อมกับการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ได้ไปสหกิจศึกษาในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ

ภาพบรรยากาศเมื่อวันนี้ที่ 17 มี.ค. 2566 คณะรัฐศาสตร์ จั …

คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปี 4 พร้อมกับการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ได้ไปสหกิจศึกษาในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ Read More »

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรดีเด่นทุกท่านของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรดีเด่นทุกท่านขอ …

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรดีเด่นทุกท่านของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top