รวมข่าวสาร

เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงาน (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ศึกษาตุรกี

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 H.E.Serap Ersoy เอกอัครราชทู …

เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงาน (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ศึกษาตุรกี Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับ …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา Read More »

ภาพบรรยากาศบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้งาน”ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรส …

ภาพบรรยากาศบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้งาน”ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)” Read More »

ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

คืนวันที่ 27 มีนาตม 25567 กับคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดื …

ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ Read More »

คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอนร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะรัฐศาสตร์

เย็นวันนี้ (27 มีนาคม 2567) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงข …

คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอนร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะรัฐศาสตร์ Read More »

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะรัฐศาสตร์

ภาพบรรยากาศ วันที่ 20 มีนาคม 2567 การจัดกิจกรรมนำเสนอผล …

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะรัฐศาสตร์ Read More »

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี ข …

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย Read More »

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี ข …

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม Read More »

โครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 …

โครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567 Read More »

Scroll to Top